Дом на науките за човека и обществото
Мисия и цели Организация История Директор Дейности Библиотека english  
 

 

 

НовиниСТИПЕНДИИ 2007

ДОМ НА НАУКИТЕ ЗА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО (СОФИЯ)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ И ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

Дом на науките за човека и обществото (София) обявява с подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на Министерство на външните работи на Република Франция програма за стипендии, отпускани на млади изследователи в областта на история на сегашното време, социология, политическа антропология и културология. Институционално стипендиантите ще бъдат включени в Изследователския семинар на Дом на науките за човека и обществото. Кандидатурите бъдат обсъдени от оценяваща комисия, включваща представители на Дом на науките за човека и обществото (София), Дом на науките за човека (Париж) и Посолството на Република Франция в България. Два типа стипендии ще бъдат отпуснати:
1. За докторанти (на възраст до 30 години), чиято дисертация е в завършващ стадий;
2. За постдокторални изследвания в цитираните области, предложени от университетски преподаватели или научни сътрудници от БАН, работещи на постоянен трудов договор и на възраст до 40 години.
Документите се попълват на български и на френски, английски или немски език. Пакетът включва попълнени формуляри, автобиография, списък с публикации, фотокопия от необходимите дипломи, две препоръки и индивидуален изследователски проект.
Стипендиите са за период от шест месеца.

Краен срок за подаване на документите 18 февруари 2007 година.

Приемно време: понеделник и сряда от 14 часа до 16 часа.
Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, етаж V, стая 511,
тел./факс. 870 53 76.

Формулярите могат се получат и по електронна поща от Жана Дамянова, на адрес: [email protected]

От тук можете да изтеглите формуляр на български език
От тук можете да изтеглите формуляр на френски език
виж архив